ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC สิงห์บุรี > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน สิงห์บุรี > ทรัพยากร-ความรู้

คู่มือการใช้งาน coc ทั่วไป

เนื้อหา

คู่มือการใช้งาน coc ทั่วไป

เอกสารแนบ:
คู่มือการใช้งานcoc.pdf คู่มือการใช้งานcoc.pdf

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 2
พื้นที่ Case: คู่มือ
วันที่เพิ่มเข้า: 2017-09-19 11:31:21
เข้าชม: 843
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (6)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811